Frederik August (Frits)

Mehrtens

De dorpskerk te Beets – een monument voor de vernieuwing van onze kerkmuziek?

Dat had Friedrich Mehrtens niet kunnen vermoeden toen hij in 1837 te voet vanuit Lehnstedt (Noord- Duitsland) naar Beets trok en naast de kerk ging wonen. Hij werd de stamvader van een nageslacht dat niet alleen verschillende boerderijen bezat (waaronder Beets 45, de hoeve Doets-Mehrtens) maar ook het culturele leven zou verrijken met architecten, schrijvers en musici. Vermoedelijk heeft hij vanuit zijn geboortestreek (het Elbe-Wesergebied) met zijn zangkoren, koperblazers en kerkorgelbouwers een talent voor muziek ingebracht, want al zijn kinderen en kleinkinderen musiceerden, onder andere in de Beetser fanfare.

Zijn achterkleinzoon Frits Mehrtens (1922-1975) groeide uit tot een van de bekendste kerkmusici van ons land. Reeds op zijn negende het orgel in Beets bespelend, zou hij later vanuit dit godshuis samenzangdiensten voor NCRV en IKON verzorgen, die landelijk voor radio en tv werden uitgezonden. Hij werd de drijvende kracht achter de vernieuwing van onze kerkmuziek;
zijn composities staan zowel in het Liedboek voor de Kerken als in bundels in België, Duitsland en de Verenigde Staten.

Waar de naam Mehrtens in de kerk van Lehnstedt (gem. Wulsbüttel) al sinds 1695 boven de kansel prijkt, wordt door het aanbrengen van deze tekst rechtgedaan aan een cultuurinvloed die mede vanuit Beets nieuwe impulsen ontving – en inmiddels ruim 300 jaar omspant.