STICHTING OUD HOLLANDSE KERKEN

PLAATSELIJKE COMMISSIE BEETS

In 1982 is de kerk, samen met de kerken in Kwadijk , Oosthuizen en Oudendijk, door de Hervormde Gemeente overgedragen aan de Stichting Oude Hollandse Kerken. (www.oudehollandsekerken.nl).
Het beheer en de exploitatie is per kerk in handen gegeven van een Plaatselijke Commissie.

Bestuur Plaatselijke Commissie Beets (e-mail: info@kerkbeets.nl; tel. 06 818 099 00)

Marjan Cnossen – voorzitter/secretaris/Culturele Commissie
Arjen Okx – penningmeester
Sonja Kelderman – lid en organisatie vrijwilligers
Edgar Stuurman – lid en Culturele Commissie
Corinne Hendriks – lid en Culturele Commissie

STICHTING

VRIENDEN VAN DE BEETSER KERK

Het doel van de Stichting is om de monumentale kerk van Beets met alle mogelijke middelen te steunen om in stand te blijven, met behoud van haar huidige uiterlijk en bestemming: een sociaal, cultureel, maatschappelijk en religieus centrum.

Bestuur Stichting Vrienden van de Beetser Kerk (e-mail: vrienden@kerkbeets.nl)

Paul Overberg – voorzitter
Gerda Pool – secretaris
Aris van der Flier – 1e penningmeester
Richard Pelletier – 2e penningmeester
Ted Landaal – lid