Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacybeleid

Privacybelofte

 De kerk van Beets vindt jouw privacy heel belangrijk en wij beloven je het volgende: 

  • We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en slaan deze beveiligd op
  • We geven géén persoonlijke gegevens door
  • We tonen géén advertenties van derden
  • Op de website worden géén bezoekgegevens bijgehouden

Jouw gegevens

 Om de ticketadministratie te kunnen voeren en om nieuwsbrieven te kunnen versturen verzamelt De kerk van Beets van jou de volgende gegevens: 

  •  Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Rekeningnummer

Beveiliging van jouw gegevens

De kerk van Beets neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Bewaartermijn

De kerk van Beets bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Deze zijn:

  • Ticketadministratie.
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om:

 • Jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kerkbeets.nl De kerk van Beets zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
 • Tevens kun je daar bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan).