Stichting

VRIENDEN VAN DE BEETSER KERK

Het doel van de Stichting is om de monumentale kerk van Beets met alle mogelijke middelen te steunen om in stand te blijven, met behoud van haar huidige uiterlijk en bestemming: een sociaal, cultureel, maatschappelijk en religieus centrum.

Voor slechts € 25,- per jaar , maar meer mag natuurlijk ook, help je ons de kerk te onderhouden en te behouden voor de volgende generaties. Bovendien krijg je 10% korting op de toegangsprijs van onze voorstellingen en word je als eerste geïnformeerd over nieuwe en extra voorstellingen.

Banknummer van de Stichting is:

Rabobank nr. : NL92RABO 0154 8739 34

ANBI

GIFTEN EN BELASTINGAFTREK

De Stichting Vrienden van de Beetser Kerk is door de Belastingdienst gekwalificeerd als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ons RSIN / fiscaalnumer is 821517120

Hiervoor geldt:
1. De schenker hoeft geen giftenaftrek te betalen aan de belastingdienst over giften die zijn geschonken aan een ANBI-instelling.
2. Vanwege de ANBI-status is de Stichting Vrienden van de Beetser Kerk vrijgesteld van schenkbelasting of erfbelasting over ontvangen schenkingen of erfgelden.
3. Schenkingen zijn voor 125% aftrekbaar bij de aangifte van de inkomstenbelasting.
4. Deze aftrek geldt tot een bedrag van maximaal € 5.000,- die een donateur aan culturele schenkingen doet per jaar.

Klik voor meer informatie op één van de onderdelen hieronder.

Bestuursreglement
Governance Code
Financiële verantwoording
Beleidsplan cultureel jaar 2022