Voorstellingen in de Kerk van Beets

Technische gegevens

De voorstellingen van de Kerk van Beets vinden plaats in de Protestantse Kerk.
Adres: Beets 51, 1475 JD Beets, Noord Holland, Nederland

Contactpersoon m.b.t. de kerk: Marjan Cnossen, 06 81 80 99 00, info@kerkbeets.nl
Contactpersoon Techniek: Marjan Cnossen, 06 81 80 99 00, info@kerkbeets.nl

Podium

Twaalf (12) delen van 1 x 2 meter, totaal 24 m2.
Standaard hoogte 40 cm en/of 60 cm mogelijk.
Trap: alleen voor de hoogte van 40 cm

Elektriciteit

Binnen één meter van het podium is het volgende aanwezig: 2 gescheiden randgeaarde groepen van 220 Volt, 16 Ampère, 50 Hertz, geheel volgens de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften.

Geluid

Er is een vaste geluidsinstallatie voor spraak aanwezig met drie microfoons (1 x revers, 1 x draadloos en 1 x met snoer).
Uitgebreidere geluidsapparatuur, bijvoorbeeld een 2 x 190 W PA met 8-kanaals mixer, is in overleg leverbaar.

Verlichting

De zaal beschikt over 8 LED Multicolor lampen, gemonteerd op traverse, gedragen door statieven en regelbaar vanuit mixer, 2 statieven met 2 x 4 LED Multicolor lampen, regelbaar vanuit mixer en 2 statieven met 4 lampen met kleurenfilters. Standaard wordt gebruik gemaakt van de 2 statieven met 4 lampen, tenzij andere wensen zijn kenbaar gemaakt.

Priveruimte

De kerk beschikt over drie ruimtes: het Schip (optreden), de Consistoriekamer (catering) en de voormalige Oude Raadzaal. Deze laatste is via de trap te bereiken, is afsluitbaar en kan als persoonlijke (kleed)ruimte gebruikt worden.

Vleugel

De kerk beschikt over een gestemde vleugel.

Orgel

De kerk beschikt over een Flaes en Brünjes-orgel dat stamt uit 1868. Uitsluitend te bespelen door professionele organisten.

WiFi

In de kerk is WiFi aanwezig.

Beamer

De kerk beschikt over een beamer en zo nodig een scherm (maar witte muren genoeg)..